Informatieboekje

Informatieboekje Kinderdagverblijf Nanoq

Inhoud

 • Het kinderdagverblijf
 • Personeel
 • Openingstijden
 • Corona maatregelen
 • Hele, halve en verlengde dagopvang
 • Ruimte
 • Dagindeling
 • Meenemen van thuis
 • Uitgebreide informatie
 • Aanmelden en plaatsing
 • Kosten opvang
 • Vragen

 


Het kinderdagverblijf


Na een jarenlange droom is in september 2009 door Wendy Verkooijen-Kooiman de deur geopend van kinderdagverblijf Nanoq.

De naam is afgeleid vanuit het Inuit (Eskimo) en betekent ijsbeer.

Nanoq biedt opvang in Made aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Er is plaats voor 1 verticale  groep van maximaal 15 kinderen per dag. Dat wil zeggen dat er kinderen van gemengde leeftijd in dezelfde groep wordt opgevangen.

Het betreft hier een geregistreerd kinderdagverblijf, wat voldoet aan alle eisen, regels en wetgeving voor de kinderopvang.

 


Personeel


Bij Nanoq werken deskundige, gediplomeerde medewerkers. Zij hebben minimaal een kindgerichte MBO opleiding, verplichte certificaten, en worden via cursussen en workshops bijgeschoold.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de CAO Kinderopvang en het pedagogisch beleid, welke op aanvraag of op de site van Nanoq is in te zien.

Inzet van personeel wordt bepaald door het aantal kinderen en de gemiddelde leeftijd daarvan. Meestal zijn er 2 of 3 pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig. Indien dit door berekening maar 1 medewerkster treft, dan is er altijd een achterwacht bereikbaar en treed het 4-ogen principe in werking. Er is altijd iemand in het pand aanwezig die in bezit is van EHAK (eerste hulp aan kinderen) en BHV (bedrijfshulpverlening), voor het geval er calamiteiten ontstaan.

 


Openingstijden


Nanoq is regulier geopend van maandag tot en met vrijdag, van 7.30u. tot 18.00u. Op aanvraag is verlenging mogelijk vanaf 6.30u. en tot 19.00u., opvang in de weekenden en op feestdagen.

Wij bieden hele, halve en verlengde dagopvang aan. Daarnaast incidentele, weekend, feestdagen en tijdelijke opvang, als dat het moment voor aanvraag toelaat.

 


Corona maatregelen


Wanneer van toepassing volgen wij richtlijnen, advies en protocol van het RIVM en GGD en zorgen voor gepaste afstand.Hele, halve en verlengde dagopvang


De hele dagopvang is van 7.30u. tot 18.00u., weekend en feestdag van 9.00u. tot 16.00u.

Halve dagopvang is van 7.30u. tot 13.00u. of van 12.30u. tot 18.00u.                                                       

Weekend en feestdag van 9.00u. tot 13.00u. of van 12.00u. tot 16.00u.

Verlengde opvang is tussen 6.30u. en 7.30u. en van 18.00u. tot 19.00u.

Weekend en feestdag tussen 6.30u. en 9.00u., 11.00u en 14.00u., en van 16.00u. tot 19.00u.

 

Haal- en brengtijden liggen tussen 6.30u. en 9.00u., 12.30u. (weekend en feestdagen 12.00u.) en 13.00u., 16.00u. en 19.00u.

Om ons activiteitenprogramma aan te kunnen houden, vragen wij ouders om zich zo veel mogelijk aan de haal- en brengtijden te houden. In overleg kunnen we altijd andere tijden afspreken, u bent vrij om uw kind op gewenste tijd te brengen en halen.

 


Ruimte


Bij aankomst aan de Wilhelminastraat 35a/01 loopt u links langs het woonhuis de oprit op.          

Hier dient u aan te bellen bij de deur van Nanoq en te wachten op reactie van medewerkers om u binnen te laten.

Bij binnenkomst staat u in de hal waar de jas opgehangen wordt. Als u doorloopt komt u bij de ingangsdeur van het kinderdagverblijf. Hier treedt u de groepsruimte binnen, waar we het grootste deel van de dag doorbrengen. Grenzend aan deze groepsruimte liggen de keuken, slaapkamer, toiletten en buitenruimte.

 


Dagindeling


Nanoq volgt een steeds terugkerende dagindeling, wat structuur geeft voor het kind.

Na binnenkomst van alle kinderen van die dag heten we iedereen welkom en beginnen we met het dagprogramma.  Op de ochtend en middag krijgen de kinderen voldoende te drinken, nuttigen we fruit, een koekje en een gezond tussendoortje. Rond het middaguur hebben we een gezamenlijke lunch. ‘s Middags is er een rustmoment in de groep en gaan de kinderen die het nodig hebben naar bed. Driemaal daags, of indien nodig meer, wordt er een toilet- en verschoonronde gedaan. Op de overige momenten is er voldoende tijd voor vrij spelen, begeleid spelen, knutselen, buiten spelen, wandelen, individuele aandacht, fantasiespel, muziek, bewegingsactiviteit, enz.

De baby’s volgen hun eigen ritme, wat zoveel mogelijk op de thuissituatie aansluit.

 


Meenemen van thuis


In de groep heeft ieder kind een eigen bak staan. Op de dag(en) dat het kind bij Nanoq verblijft, zorgen de ouders dat hun tas is voorzien van een compleet reservesetje kleding, het schriftje, voldoende luiers (als het kind deze nog draagt), een slaapzak indien nodig, en een eventuele troostknuffel of fopspeen.

Daarnaast zorgen ouders zelf voor de babyvoeding en voor speciale voeding of dieet. Alles gedoseerd voor de dag en voorzien van naam. Tevens een ontbijt/kant en klare maaltijd indien gewenst bij verlengde opvang vòòr 7.30u. of na 18.00u.

 


Uitgebreide informatie


Op aanvraag of op de website is uitgebreide informatie te vinden.

U kunt o.a. het pedagogisch beleid en de huisregeltjes op die manier inzien.

 


Aanmelden en plaatsing


Met een inschrijfformulier kunt u een kind aanmelden.  Deze is via de website of op aanvraag verkrijgbaar. Deze kunt u ingevuld sturen naar kdv. Nanoq, postbus 100, 4920 AC, Made of (een scan) via mail naar info@kdv-nanoq.nl.

Inschrijfkosten zijn eenmalig 25 euro. Dit bedrag kunt u overmaken naar IBAN NL26SNSB0783206208 t.n.v. Kinderdagverblijf Nanoq te Made.

Na ontvangst van het inschrijfformulier en de inschrijfkosten nemen we de aanvraag in behandeling.

Na inschrijving krijgen ouders een plaatsingsbevestiging. Deze dient door beide partijen (ouders en Nanoq) ondertekend te worden. Na deze handeling is de plaatsing definitief.

 


Kosten opvang


Voor 2023 is een uurprijs vastgesteld van €8,80.

Kosten van overige opvangvormen op aanvraag.

Hele dagopvang (10,5 uur) kost per dag €92,40.

Halve dagopvang (5,5 uur) kost per dagdeel €48,40.

 

Via kinderopvangtoeslag krijgt u hiervan een groot gedeelte terug. Informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl onder het kopje kinderopvangtoeslag. Nanoq heeft een overzichtslijst en kan u hierover uitleg geven. Rekenvoorbeeld kinderopvangtoeslag 2023: Met een gezamenlijk jaarinkomen van €38.800 krijgt U 89,5% toeslag terug, waardoor u zelf maar €0,92 per uur/€9,66 per dag voor de opvang bij kdv Nanoq betaalt.                                                                                                           

                                                                                

 

Vragen

 

Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op.

Wij willen u graag te woord staan en uitleg geven.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Wendy via de contactgegevens.