Huisregels

Huisregeltjes

Voorwoord

 

Met Uw keuze voor kinderdagverblijf Nanoq kiest U ervoor om een deel van de zorg en opvoeding van Uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid en regeltjes houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van U als ouder. Een goede afstemming tussen thuis en Nanoq is van groot belang.

Wij zorgen ervoor dat het individuele belang en die van de groep als geheel goed in balans zijn. Kinderdagverblijf Nanoq is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is daarom mede de taak en verantwoordelijkheid van Nanoq om het beleid en regels te bepalen.

Voor U liggen de huisregels  met betrekking tot de opvang bij kinderdagverblijf Nanoq.

Hier leest U over de dagelijkse gang van zaken en  de betreffende informatie voor U als ouder/verzorger.

Aan bod komen o.a. de openingstijden,  het contact met ouders, het meebrengen van spullen van thuis, en de groepsruimte  van het kinderdagverblijf.

Deze opgestelde huisregels gelden  voor ouders en kinderen die gebruik maken van Nanoq.

Mocht U na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan willen wij daar graag antwoord op geven.

Middels deze regels hopen wij op een prettige samenwerking tussen U en het  kinderdagverblijf!

 


 

 

Inhoudsopgave


Voorwoord

Inhoudsopgave

Het kinderdagverblijf

Personeel

Openingstijden

Halen en brengen

Parkeren

Garderobe

Schoenovertrekken

Groepsruimte

Afwezigheid/ziekmelding

Dagindeling

Pedagogisch beleid

Omgangsvormen

Meenemen van thuis

Fopspeen

Kleding

Maaltijden

Traktaties

Contact met ouders

Zorgen

Slapen

Schoonmaak

Ziekte

Medicatie

Mishandeling of vermoeden

Calamiteiten

Bereikbaarheid ouders

Incidentele opvang

Ruildag

Wijzigen van opvangdagen

Uitschrijven

Oudercommissie

Verzekering

112

Klachtenregeling

Privacy

Algemene voorwaarden

Dieren

Roken

Corona maatregelen

Slotbepaling

ContactgegevensHet kinderdagverblijf

 

Nanoq biedt opvang in Made aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Er is plaats voor 1 verticale  groep van maximaal 15 kinderen per dag. Dat wil zeggen dat er kinderen van gemengde leeftijd in dezelfde groep worden opgevangen.

De naam Nanoq is afgeleid uit het Inuit (Eskimo) en betekent ijsbeer.

Het betreft hier een geregistreerd kinderdagverblijf, wat voldoet aan alle eisen, regels en wetgeving voor de kinderopvang. En daar nog een extra stapje bovenop…

 


Personeel


Bij Nanoq werken deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij hebben minimaal een kindgerichte MBO opleiding, verplichte certificaten en worden via cursussen en workshops bijgeschoold.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de CAO Kinderopvang en het pedagogisch beleid, welke op aanvraag of op de site van Nanoq is in te zien.

 


Openingstijden


Nanoq is regulier geopend van maandag tot en met vrijdag, van 7.30u. tot 18.00u.                               

Op aanvraag tussen 6.30u. en 19.00u., en in de weekenden en op feestdagen.

Wij bieden hele, halve en verlengde dagopvang aan. Daarnaast incidentele, weekend, feestdagen en tijdelijke opvang, indien dat het moment van aanvraag toelaat.

 


Halen en brengen


Om de rust in de groep te houden zijn er haal- en brengtijden ingesteld. Uiteraard kan hier in overleg een afwijking op ontstaan.

De aankomst is tussen 7.30u. en 9.00u. Ophaaltijd is tussen 16.00u. en 18.00u. Voor halve dagopvang is er mogelijkheid tot brengen of halen tussen 12.30u. (weekend en feestdag 12.00u.) en 13.00u.

U dient aan de voordeur aan te bellen, waarna een medewerker van Nanoq U spoedig zal binnenlaten. De deuren zijn gesloten voor de veiligheid van Uw kind en onze medewerkers. Zorg er dan ook voor dat U na vertrek de deur altijd goed achter U sluit!

Bij binnenkomst of vertrek zorgt de ouder zelf voor het in- en uitruimen van de persoonlijke verzorgingsbak.

U bent zelf verantwoordelijk voor Uw eigen kind als U binnen het kinderdagverblijf bent. Zorg dus dat  de veiligheid altijd wordt gewaarborgd.

Mocht U zelf niet in de gelegenheid zijn Uw kind op te halen, laat dan aan de medewerkers weten wie (foto appen) Uw kind komt halen. Deze persoon moet een overeengekomen wachtwoord kunnen melden.

Als U niet op tijd verwacht te zijn voor sluitingstijd, dient U een vervangende persoon te regelen en ons op de hoogte te stellen.

Indien Uw kind niet voor afgenomen tijd is opgehaald, brengen wij daarvoor extra kosten in rekening ter hoogte van de verlengde uurprijs.  Dit geldt bij halve dagopvang ook na 13.00u. of brengen voor 12.30u. (weekend en feestdagen 12.00u.) Voor ophalen na 19.00u. brengen wij kosten in rekening ter hoogte van een dagdeel.

 


Parkeren


Er is voldoende parkeergelegenheid  aan de Wilhelminastraat en omgeving om de auto te parkeren.  Gelieve deze op geen enkel moment te plaatsen vóór de garage en inrit van Nanoq en het zwembad.

Fietsen kunnen in de oprit geplaatst worden.

Kinderwagens graag buiten de groepsruimte laten staan.  Maxicosi’s kunnen, indien nodig, in overleg bij Nanoq gestald worden op de daartoe aangewezen plaats. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging aan gestalde materialen.

 


Garderobe


De jassen van de kinderen hangen naast de ingang aan de kapstok. Graag de kleding en tas merken met de naam van het kind. Ouders dragen zelf zorg voor het aan- en uitkleden in de hal, bij binnenkomst en vertrek.

 


Schoenovertrekken


Bij slecht weer of erg vieze schoenen willen wij ouders vragen om tijdens het halen en brengen niet voorbij de stopstreep te lopen, of anders de schoenen uit te doen of blauwe schoenovertrekken te dragen. Deze hangen bij de ingang, en kunnen daar bij vertrek ook weer achtergelaten worden. Dit vanwege de kruipende en spelende kinderen op de vloer.

 


Groepsruimte


De ruimte van Nanoq bestaat uit een grote groepsruimte, waar we het grootste deel van de dag verblijven. Hier is voor maximaal 15 kinderen per dag voldoende ruimte en gelegenheid om te spelen, knutselen, rusten, ontdekken, eten en drinken. De ruimte is grotendeels voorzien van vloerverwarming en een ventilatiesysteem. Aangrenzend aan de groepsruimte is de slaapkamer waar de kinderen slapen. Verder betreedt alleen de groepsleiding deze ruimte. De aangrenzende keuken wordt alleen door volwassenen betreden. Hier kunnen we o.a. de maaltijd bereiden en de afwas doen.

De buitenruimte is geheel afgesloten en via de groepsruimte te betreden. Kinderen spelen daar altijd onder toeziend oog van de groepsleiding.Afwezigheid/ziekmelding


Graag zijn wij op de hoogte indien een kind niet aanwezig is op de aangevraagde opvangdagen. Geef daarom tijdig een vrije dag of vakantie door. Mocht een kind ziek zijn dan verwachten wij voor 9 uur een telefonische afmelding.

Indien Uw kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Nanoq, dan wordt U ingelicht en geacht er zorg voor te dragen dat het kind zo snel mogelijk wordt opgehaald. Er moet dus altijd een bereikbaar telefoonnummer bekend zijn, indien er zich een noodsituatie voor doet.

 


Dagindeling


Dagelijks houden wij een zelfde dagprogramma aan met vaste onderdelen, wat voor de kinderen duidelijkheid biedt. Het geeft structuur, veiligheid en vertrouwen. Het dagprogramma is opgenomen in het pedagogisch beleid. Baby’s volgen hun eigen ritme rond voeding, slapen en spelen. Dit in overleg met ouders, en voor zo ver mogelijk afgestemd op de thuissituatie.

 


Pedagogisch beleid


Het pedagogisch beleid is op aanvraag te verkrijgen, in te zien op Nanoq, of te lezen op onze website.

 


Omgangsvorm


Nanoq biedt een veilige, gezellige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, zullen wij onder geen enkele omstandigheid tolereren.

 


Meenemen van thuis


Ieder kind heeft bij Nanoq een eigen bak staan, voorzien van naam en foto. Wij verwachten dat deze bak tijdens aanwezigheid van het kind gevuld is met de volgende spullen:  complete reserve kledingset,  slaapzak (voor baby’s of indien nodig), een eventuele troostknuffel of fopspeen en voldoende luiers (minimaal 4) indien het kind deze draagt. Liever geen luierbroekjes i.v.m. te grote verschoning.

Daarnaast brengen ouders zelf de babyvoeding mee (en een extra voeding als reserve), voorzien van naam. Daarbij wordt een duidelijk voedingsschema overhandigd. Tevens een ontbijt/kant en klare maaltijd bij verlengde opvang vòòr 7.30u. of na 18.00u.

Speelgoed van thuis gelieve niet mee te nemen naar de opvang. Deze kunnen zoek of stuk raken. Er is voldoende speelgoed op het kinderdagverblijf aanwezig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.

 


Fopspeen


Als een kind een fopspeen gebruikt, berg deze dan op in een opbergdoosje, die Nanoq kan verstrekken. Dit uit hygiënisch oogpunt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van de speen. Controleer ook regelmatig op scheurtjes. Kapotte spenen mogen bij Nanoq niet gebruikt worden vanwege verstikkingsgevaar.

 


Kleding


Geef Uw kind tijdens de opvang makkelijke kleding aan, zodat deze zich vrij kan bewegen tijdens het spelen en evt. zelfstandig naar het toilet. Wij raden om veiligheidsredenen het dragen van sieraden en kleding met koordjes of lintjes tijdens de opvang af. Nanoq is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel, ontstaan door sieraden of kledingkoordjes. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van sieraden.

Kinderen dragen tijdens activiteiten kliederschorten. Ondanks dat, is de kans aanwezig dat kleding vies raakt of beschadigd. Nanoq kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. Houdt hierbij dus rekening met het kleden van Uw kind.

Kinderen mogen tijdens de opvang slofjes dragen, welke ze van thuis meebrengen.

 


Maaltijden


Wij verzorgen een verantwoorde lunch tijdens de middagmaaltijd. Daarnaast krijgen de kinderen  voldoende drinken, fruit en verantwoorde tussendoortjes. Dit volgens advies van het voedingscentrum.

Wij gaan er van uit dat kinderen thuis hun ontbijt en avondeten genieten. Groente- en fruithapjes worden tot maximaal 18 maanden gegeven. Wij streven ernaar alle voedingen tussen 9.00u. en 16.30u. te hebben gegeven. Bij verlengde opvang krijgt het kind zijn meegebrachte ontbijt om 7.00u., of om 18.00u. zijn kant en klare maaltijd.

In een bepaald dieet en babyvoeding moeten ouders het dagverblijf zelf voorzien, met ondersteuning van een duidelijk voedingsschema.

Maak andere individuele wensen en allergieën kenbaar bij de leidinggevende.

 


Traktaties


Van eventuele traktaties verwachten wij dat ze verantwoord, veilig en gezond zijn.

Voor traktaties willen wij graag tips en ideeën geven, of deze tegen kosten verzorgen.

 


Contact met ouders


Contact met ouders verloopt mondeling tijdens haal- en brengmomenten. En schriftelijke overdracht via het persoonlijke schrijfmapje, wat ieder kind van Nanoq ontvangt. Persoonlijk contact met de ouders en overdracht vinden wij erg belangrijk, om zo tot een goede afstemming op de thuissituatie te komen. Daarnaast worden er ouderavonden, 10 minuten gesprekken en workshops georganiseerd, een nieuwsbrief uitgegeven, is er gelegenheid tot een groepsbezoek of kunt U altijd een afspraak maken met de leidinggevende.

 


Zorgen


Mocht U zich zorgen maken over Uw kind, schroom dan niet om dit kenbaar te maken aan ons. U kunt terecht bij de pedagogisch medewerkers of de leidinggevende. Andersom zullen wij ook met U contact opnemen als wij ons zorgen maken over Uw kind.

 


Slapen


Baby’s die tijdens het verblijf bij Nanoq gaan slapen, worden op de rug in bed gelegd. Er ligt een protocol slapen bij Nanoq, wat ouders vooraf lezen en ondertekenen.  Er is ook een folder betreffende slapen en wiegendood verkrijgbaar op aanvraag, of verstrekt tijdens de intake. Kleine kinderen slapen in een slaapzak, die ze van thuis meebrengen. Oudere kinderen in hun shirtje of pyjama onder een lakentje of deken.

 


Schoonmaak


Het kinderdagverblijf wordt dagelijks schoon gehouden en maandelijks gepoetst. Er ligt een schema waarin staat beschreven wat we wanneer schoonmaken. Dit schema tekenen we dagelijks af. 2x per jaar is er een grote schoonmaak met grondige reiniging van het gehele kinderdagverblijf.

 


Ziekte


Als een kind ziek is, mag het niet naar het kinderdagverblijf komen. Dit is o.a. als het kind een besmettelijke ziekte heeft,  koorts (boven de 38,5 graden), diarree, of moet braken.

Bij ziekte raadplegen wij de GGD en handelen minimaal conform hun voorschriften en adviezen.     Als Uw kind een kinderziekte heeft, of een vermoeden daarvan, meldt dit dan altijd aan een medewerker van Nanoq. Indien er een kinderziekte heerst binnen het dagverblijf, wordt dit kenbaar gemaakt via een memo in het schriftje, op de deur of het prikbord. Wij verwachten dat Uw kind vaccinaties krijgt volgens het rijksinentingsschema. Anders kan het kind, uit veiligheidsoverweging voor de andere kinderen, niet naar Nanoq komen.                            

Heeft Uw kind een allergie, vraag dan een allergieformulier bij de medewerkers van Nanoq. Hier kunt U op invullen wat van belang is ten aanzien van de allergie.

 


Medicatie


Indien een kind medicatie dient te gebruiken, dit graag melden aan de medewerkers op de groep. Hiervoor dient U een medicatieformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij geven alleen medicatie wat op doktersadvies is uitgeschreven en in originele verpakking met gebruiksaanwijzing wordt aangeleverd.

 


Mishandeling of vermoeden


Bij kindermishandeling of vermoedens hiervan handelen wij naar het landelijk voorbeeldprotocol Kindermishandeling. Dit protocol ligt ter inzage bij Nanoq. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen. Zo ook het nalaten van zorg en aandacht.

 


Calamiteiten


Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het pand te ontruimen. Dit uit voorzorg of vanwege direct gevaar. Bij de nooddeuren van Nanoq hangt een noodplan. Wanneer een brandmelder afgaat of een ander noodsignaal gegeven, wordt men geacht instructies op te volgen van de medewerkers van Nanoq, en rustig het pand te verlaten.

Jonge kinderen worden middels een evacuatiebedje op een veilige manier buiten het pand gebracht. Lopende kinderen via een evacuatiekoord. De verzamelplaats is op de oprit van Nanoq. Hier bekijken we of het noodzakelijk is om met de kinderen tijdelijk een andere locatie te betrekken, welke ligt aan het begin van de Wilhelminastraat. Indien nodig lichten wij ouders z.s.m. in.

 


Bereikbaarheid ouders


Zorg dat U altijd bereikbaar bent om noodgevallen voor te kunnen leggen. Geef daarom altijd wijzigingen van telefoonnummers direct door. Zorg ook voor een vervangend nummer indien U zelf niet bereikbaar bent.

Stel ons bij verhuis of andere gewijzigde gegevens altijd op de hoogte, zodat we dit direct kunnen aanpassen.

 


Incidentele opvang


Mits het de groepssamenstelling toelaat, is het mogelijk om incidentele opvang aan te vragen. Deze aanvraag moet U minimaal 2 dagen voorafgaand aan de incidentele opvang schriftelijk indienen en voor minimaal 5,5 aaneengesloten uren (1 dagdeel) afnemen. Het gaat hierbij dan om extra opvanguren, buiten de afgesproken contracturen.

 


Ruildag


Mits het de groepssamenstelling toelaat, is het mogelijk om incidenteel een ruildag aan te vragen. Voorwaarde is dat deze ruil binnen 2 maanden valt, en binnen 2 weken van de afwezige dag is ingepland. Aan een ruildag zijn geen extra kosten verbonden en is eenmalig in te zetten.

Feestdagen zijn bepaald, en kunt U niet inzetten als ruil.

 


Wijzigen van opvangdagen


Als U de opvangdagen van Uw kind structureel wenst te wijzigen, meerderen of minderen, dient U dat schriftelijk kenbaar te maken aan de leidinggevende. Wijzigen of uitbreiden van dagen is alleen mogelijk als de bezetting dat toelaat. Voor mindering van dagen dient U een opzegtermijn van 1 maand, per de 1e van de komende maand, in acht te nemen.

 


Uitschrijven


Een kind wordt automatisch uitgeschreven bij het bereiken van het 4e levensjaar.

Mocht U voortijdig Uw kind willen uitschrijven, dan moet U rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand, per de 1e van de komende maand.

Bij overlijden van het kind wordt het contract per direct stopgezet.

 


Oudercommissie


Op het kinderdagverblijf is momenteel geen oudercommissie actief, welke recht heeft op advies en inbreng omtrent verschillende zaken bij Nanoq. Deze zal ook de belangen behartigen van alle ouders waarvan hun kinderen opvang bij Nanoq afnemen. U kunt de oudercommissie ten alle tijden bereiken via email oc@kdv-nanoq.nl. Indien interesse voor de OC, kunt U dat kenbaar maken bij de leidinggevende.

 


Verzekering


Nanoq en diens medewerkers zijn verzekerd volgens AVB.                                                                                          

 


112


Mocht er zich een noodgeval voordoen met Uw kind, dan bellen wij direct alarmcentrale 112 of schakelen een huisarts in. Betreffende ouders lichten we uiteraard zo snel mogelijk in.

 

 

Klachtenregeling


Bent U ontevreden over iets met betrekking tot de opvang van Uw kind of de dienstverlening van Nanoq, dan kunt U een klacht indienen. Mits mogelijk bespreek dan eerst Uw ongenoegen met de verantwoordelijke persoon, of leg het voor bij de leidinggevende. De klachtenprocedure ligt ter inzage op het kinderdagverblijf en is tijdens de intake verstrekt.

Mocht U er samen niet uitkomen of direct melding willen maken, dan zoekt U contact met de landelijke geschillencommissie, waarbij Nanoq  is aangesloten. Hier kunt U terecht als U een klacht wilt indienen. Dit kan via www.degeschillencommissie.nl      

 


Privacy


Iedereen die te maken heeft met de kinderopvang bij Nanoq heeft het recht op privacybescherming.

Dit kan gaan om informatie uit de privésfeer,  informatie op basis van observaties of externe raadgeving, administratieve informatie omtrent  adres, en gevoelige gegevens.

Wij volgen hierin de AVG wet.

 


Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden worden bij de plaatsingsbevestiging of op aanvraag verstrekt.

 


Dieren


Vanwege hygiëne en mogelijke allergieën zijn (huis)dieren niet toegestaan in het pand van Nanoq.

 


Roken


In het pand van Nanoq geldt een algeheel rookverbod.

 


Corona maatregelen


Wij volgen richtlijnen, advies en protocol van het RIVM en GGD en zorgen voor gepaste afstand.

 


Slotbepaling


Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de leidinggevende.