Huisregels

Huisregeltjes

Voorwoord

 

Met uw keuze voor kinderdagverblijf Nanoq kiest u ervoor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid en regeltjes houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder. Een goede afstemming tussen thuis en Nanoq is van groot belang.

Wij zorgen ervoor dat het individuele belang en die van de groep als geheel goed in balans zijn. Kinderdagverblijf Nanoq is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is daarom mede de taak en verantwoordelijkheid van Nanoq om het beleid en regels te bepalen.

Voor u liggen de huisregels met betrekking tot de opvang bij kinderdagverblijf Nanoq.

Hier leest u over de dagelijkse gang van zaken en de betreffende informatie voor u als ouder/verzorger.

Aan bod komen o.a. de openingstijden, het contact met ouders, het meebrengen van spullen van thuis, en de groepsruimte van het kinderdagverblijf.

Deze opgestelde huisregels gelden voor ouders en kinderen die gebruik maken van Nanoq.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan willen wij daar graag een antwoord op geven.

Middels deze regels hopen wij op een prettige samenwerking tussen u en het kinderdagverblijf!

 

 

Bijgewerkt 1-2023

 

Inhoudsopgave

 1. Het kinderdagverblijf
 2. Personeel
 3. Openingstijden
 4. Halen en brengen
 5. Parkeren
 6. Garderobe
 7. Groepsruimte
 8. Afwezigheid/ziekmelding
 9. Dagindeling
 10. Pedagogisch beleid
 11. Omgangsvormen
 12. Meenemen van thuis
 13. Fopspeen
 14. Kleding
 15. Maaltijden
 16. Traktaties
 17. Contact met ouders
 18. Zorgen
 19. Slapen
 20. Schoonmaak
 21. Ziekte
 22. Medicatie
 23. Mishandeling of vermoeden
 24. Calamiteiten
 25. Bereikbaarheid ouders
 26. Incidentele opvang
 27. Ruildag
 28. Wijzigen van opvangdagen
 29. Uitschrijven
 30. Oudercommissie
 31. Verzekering
 32. 112
 33. Klachtenregeling
 34. Privacy
 35. Algemene voorwaarden
 36. Dieren
 37. Roken
 38. Corona maatregelen
 39. Slotbepaling


 


1. Het kinderdagverblijf

Nanoq biedt opvang in Made aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Er is plaats voor 1 verticale  groep van maximaal 15 kinderen per dag. Dat wil zeggen dat er kinderen van gemengde leeftijd in dezelfde groep worden opgevangen.

De naam Nanoq is afgeleid uit het Inuit (Eskimo) en betekent ijsbeer.

Het betreft hier een geregistreerd kinderdagverblijf, wat voldoet aan alle eisen, regels en wetgeving voor de kinderopvang. En daar nog een extra stapje bovenop…

 

2. Personeel

Bij Nanoq werken deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij hebben minimaal een kindgerichte MBO opleiding, verplichte certificaten en worden via cursussen en workshops bijgeschoold.

We werken volgens de richtlijnen van de CAO Kinderopvang en het pedagogisch beleid, welke op aanvraag te verkrijgen is of op de site van Nanoq in te zien.

 

3. Openingstijden

Nanoq is regulier geopend van maandag tot en met vrijdag, van 7.30u. tot 18.00u.                               

Op aanvraag tussen 6.30u. en 19.00u., in de weekenden en op feestdagen.

Wij bieden hele, halve en verlengde dagopvang aan. Daarnaast incidentele, weekend, feestdagen en tijdelijke opvang, als dat het moment van aanvraag toelaat.

 

4. Halen en brengen

Om de rust in de groep te houden zijn er haal- en brengtijden ingesteld. Uiteraard kan hier in overleg een afwijking op ontstaan.

De aankomst is tussen 7.30u. en 9.00u. Ophaaltijd is tussen 16.00u. en 18.00u.                                 

Voor halve dagopvang is er mogelijkheid tot brengen of halen tussen 12.30u. (weekend en feestdag 12.00u.) en 13.00u.

U dient aan de voordeur aan te bellen, waarna een medewerker van Nanoq u spoedig zal binnenlaten. De deuren zijn gesloten voor de veiligheid van uw kind en onze medewerkers. Zorg er dan ook voor dat u na vertrek de deur altijd goed achter u sluit en controleert!

Bij binnenkomst of vertrek hebben we een korte overdracht en nemen we het kind en de complete verzorgingstas over.

Wij vragen ouders om tijdens het halen en brengen niet voorbij de stopstreep in de groep te lopen, om de rust op de groep te bewaren.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen kind als u binnen het kinderdagverblijf bent. Zorg dus dat  de veiligheid altijd gewaarborgd is.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn uw kind op te halen, laat dan aan de medewerkers weten wie (foto appen) uw kind komt halen. We kunnen eventueel een overeengekomen wachtwoord afspreken.

Als u niet op tijd verwacht te zijn voor sluitingstijd, dient u een vervangende ophaalpersoon te regelen en ons op de hoogte te stellen.

Indien uw kind niet voor afgenomen tijd is opgehaald, brengen wij daarvoor extra kosten in rekening ter hoogte van de verlengde uurprijs. Dit geldt bij halve dagopvang ook na 13.00u. of brengen voor 12.30u. (weekend en feestdagen 12.00u.) Voor ophalen na 19.00u. brengen wij kosten in rekening ter hoogte van een dagdeel.

 

5. Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid aan de Wilhelminastraat en omgeving om de auto te parkeren. 

Gelieve deze op geen enkel moment te plaatsen vóór de garage en inrit van Nanoq en het zwembad.

Fietsen kunnen op de oprit geplaatst worden.

Kinderwagens bij halen/brengen graag buiten de groepsruimte laten staan. Maxicosi’s kunnen, enkel indien nodig, in overleg bij Nanoq gestald worden op de daartoe aangewezen plaats. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging aan gestalde materialen. Laat geen materialen achter in de gang zonder overleg, i.v.m. de vluchtroute.

 

6. Garderobe

De jassen van de kinderen hangen naast de ingang aan de kapstok. Graag de jas en tas merken met de naam van het kind. Ouders dragen zelf zorg voor het aan- en uitkleden in de hal, bij binnenkomst en vertrek.

 

7. Groepsruimte

De ruimte van Nanoq bestaat uit een grote groepsruimte, waar we het grootste deel van de dag verblijven. Hier is voor maximaal 15 kinderen per dag voldoende ruimte en gelegenheid om te spelen, knutselen, rusten, ontdekken, eten en drinken. De ruimte is grotendeels voorzien van vloerverwarming en een ventilatiesysteem.

Aangrenzend aan de groepsruimte is de slaapkamer, waar de kinderen slapen, en de keuken waar we o.a. de maaltijd bereiden en de (af)was doen.

De buitenruimte is geheel afgesloten en alleen via de groepsruimte te betreden. Kinderen spelen daar altijd onder toeziend oog van de medewerkers.

 

8. Afwezigheid/ziekmelding

Graag zijn wij op de hoogte als een kind niet aanwezig is op de aangevraagde opvangdagen. Geef daarom tijdig een vrije dag of vakantie door. Mocht een kind ziek zijn dan verwachten wij vòòr 9 uur een afmelding.

Als Uw kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Nanoq, dan wordt u ingelicht en geacht er zorg voor te dragen dat het kind zo snel mogelijk wordt opgehaald. Er moet dus altijd een bereikbaar telefoonnummer bekend zijn, voor het geval er een noodsituatie voor doet.

 

9. Dagindeling

Dagelijks houden wij een zelfde dagprogramma aan met vaste onderdelen, wat voor de kinderen duidelijkheid biedt. Het geeft structuur, veiligheid en vertrouwen. Het dagprogramma zit op de startdag in het schriftje en is opgenomen in het pedagogisch beleid. Baby’s volgen hun eigen ritme rond voeding, slapen en spelen. Dit in overleg met ouders, en voor zo ver mogelijk afgestemd op de thuissituatie.

 

10. Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is op aanvraag te verkrijgen, in te zien op Nanoq, of te lezen op onze website.


11. Omgangsvorm

Nanoq biedt een veilige, gezellige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, zullen wij onder geen enkele omstandigheid tolereren.

 

12. Meenemen van thuis

Ieder kind heeft bij Nanoq een eigen bak staan, voorzien van naam en foto. Wij verwachten dat deze bak tijdens aanwezigheid van het kind gevuld is met de volgende spullen: complete reserve kledingset, slaapzak (voor baby’s of indien nodig), een eventuele troostknuffel of fopspeen en voldoende luiers (minimaal 5) indien het kind deze draagt. Géén luierbroekjes i.v.m. te grote verschoning, tenzij het kind ver in de zindelijkheidstraining is.

Daarnaast brengen ouders zelf de babyvoeding mee (en een extra voeding als reserve), voorzien van naam en dosering. Daarbij wordt een duidelijk voedingsschema overhandigd. Indien gewenst tevens een ontbijt/kant en klare maaltijd bij verlengde opvang vòòr 7.30u. of na 18.00u.

Speelgoed van thuis gelieve niet mee te nemen naar de opvang. Deze kunnen zoek of stuk raken. Er is voldoende speelgoed op het kinderdagverblijf aanwezig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.

 

13. Fopspeen

Als een kind een fopspeen gebruikt, berg deze dan uit hygiënisch oogpunt op in een opbergdoosje.

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van de speen. Controleer ook regelmatig op scheurtjes. Kapotte spenen mogen bij Nanoq niet gebruikt worden vanwege verstikkingsgevaar.

 

14. Kleding

Geef uw kind tijdens de opvang makkelijke kleding aan, zodat deze zich vrij kan bewegen tijdens het spelen en evt. zelfstandig naar het toilet. Wij raden om veiligheidsredenen het dragen van sieraden en kleding met koordjes of lintjes tijdens de opvang ten zeerste af. Nanoq is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel, ontstaan door sieraden of kledingkoordjes. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van sieraden.

Kinderen dragen tijdens activiteiten kliederschorten. Ondanks dat, is de kans aanwezig dat kleding vies raakt of beschadigd. Nanoq kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. Houd hierbij rekening met het kleden van uw kind.

Kinderen mogen tijdens de opvang slofjes of antislipsokken dragen, welke ze van thuis meebrengen.

 

15. Maaltijden

Wij verzorgen een verantwoorde lunch tijdens de middagmaaltijd. Daarnaast krijgen de kinderen  voldoende drinken, fruit en verantwoorde tussendoortjes. Dit volgens grotendeels het advies van het voedingscentrum.

Wij gaan er van uit dat kinderen thuis hun ontbijt en avondeten genieten. Groente- en fruithapjes worden tot maximaal 18 maanden gegeven. Bij verlengde opvang krijgt het kind zijn meegebrachte ontbijt om 7.00u., of om 18.00u. zijn kant en klare maaltijd.

In een bepaald dieet en babyvoeding moeten ouders het dagverblijf zelf voorzien, met ondersteuning van een duidelijk voedingsschema.

Maak andere individuele wensen en allergieën kenbaar bij de leidinggevende.

 

16. Traktaties

Van eventuele traktaties verwachten wij dat ze verantwoord, veilig en gezond zijn, en geen eigen bereide verswaren bevatten.

Voor traktaties willen wij graag tips en ideeën geven.

 

17. Contact met ouders

Contact met ouders verloopt mondeling tijdens haal- en brengmomenten. En schriftelijke overdracht via het persoonlijke schrijfmapje, wat ieder kind van Nanoq ontvangt. Persoonlijk contact met de ouders en overdracht vinden wij erg belangrijk, om zo tot een goede afstemming op de thuissituatie te komen. Daarnaast worden er ouderavonden, 10 minuten gesprekken en workshops georganiseerd, een nieuwsbrief uitgegeven, of kunt u altijd een afspraak maken met de mentor of leidinggevende.

 

18. Zorgen

Mocht u zich zorgen maken over uw kind, schroom dan niet om dit kenbaar te maken aan ons. U kunt terecht bij de pedagogisch medewerkers of de leidinggevende. Andersom zullen wij ook met u contact opnemen als wij ons zorgen maken over Uw kind.

 

19. Slapen

Baby’s die tijdens het verblijf bij Nanoq gaan slapen, worden op de rug in bed gelegd. Er ligt een protocol slapen bij Nanoq, wat ouders vooraf lezen en ondertekenen.  Er is ook een folder betreffende slapen en wiegendood verstrekt tijdens de intake of verkrijgbaar op aanvraag. Kleine kinderen slapen in een slaapzak, die ze van thuis meebrengen. Oudere kinderen in hun shirtje of pyjama onder een lakentje of deken.

 

20. Schoonmaak

Het kinderdagverblijf wordt dagelijks schoon gehouden, maandelijks gepoetst. Er ligt een schema waarin staat beschreven wat we wanneer schoonmaken. 2x per jaar is er een grote schoonmaak met grondige reiniging van het gehele kinderdagverblijf.


21. Ziekte

Als een kind ziek is, mag het niet naar het kinderdagverblijf komen. Dit is o.a. als het kind een besmettelijke ziekte heeft, koorts (boven de 38 graden), diarree, moet braken of paracetamol/pijnstilling nodig heeft of toegediend gekregen. Bij ziekte raadplegen wij de GGD en nemen hun voorschriften en adviezen in overweging.     

Daarnaast voeren wij ons eigen beleid. Als uw kind een kinderziekte heeft of een vermoeden daarvan, meldt dit dan altijd aan een medewerker van Nanoq. Als er een kinderziekte heerst binnen het dagverblijf, maken we dit kenbaar via een memo op de deur en ontvangt u hierover een mail. Wij verwachten dat uw kind vaccinaties krijgt volgens het rijksinentingsschema. Anders kan het kind, uit veiligheidsoverweging voor de andere kinderen, niet naar Nanoq komen.                            

Heeft uw kind een allergie, vraag dan een allergieformulier bij de medewerkers van Nanoq.

Hier kunt u op invullen wat van belang is ten aanzien van de allergie.

 

22. Medicatie

Als een kind medicatie gebruikt, moet u dit melden aan de medewerkers op de groep. Hiervoor dient u een medicatieformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij geven alleen medicatie wat op doktersadvies is uitgeschreven, en in originele verpakking met gebruiksaanwijzing bij ons is aangeleverd. Wij geven geen paracetamol.

 

23. Mishandeling of vermoeden

Bij kindermishandeling of vermoedens hiervan handelen wij naar het landelijk voorbeeldprotocol Kindermishandeling. Dit protocol ligt ter inzage bij Nanoq. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen. Zo ook het nalaten van zorg en aandacht.

 

24. Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het pand te ontruimen. Dit uit voorzorg of vanwege direct gevaar. Bij de nooddeuren van Nanoq hangt een noodplan. Wanneer een brandmelder afgaat of een ander noodsignaal gegeven, wordt men geacht instructies op te volgen van de medewerkers van Nanoq, en rustig het pand te verlaten.

Jonge kinderen worden middels een evacuatiebedje op een veilige manier buiten het pand gebracht. Lopende kinderen via een evacuatiekoord. De verzamelplaats is op de oprit van Nanoq. Hier bekijken we of het noodzakelijk is om met de kinderen tijdelijk een andere locatie te betrekken.

Indien nodig lichten wij ouders z.s.m. in.

 

25. Bereikbaarheid ouders

Zorg dat u altijd bereikbaar bent om noodgevallen voor te kunnen leggen. Geef daarom altijd wijzigingen van telefoonnummers direct door. Zorg ook voor een vervangend nummer wanneer u zelf niet bereikbaar bent.

Stel ons bij verhuis of andere gewijzigde gegevens altijd op de hoogte, zodat we dit direct kunnen aanpassen.

 

26. Incidentele opvang

Mits het de groepssamenstelling toelaat, is het mogelijk om incidentele opvang aan te vragen. Deze aanvraag moet u minimaal 2 dagen voorafgaand aan de incidentele opvang schriftelijk indienen en voor minimaal 5,5 aaneengesloten uren (1 dagdeel) afnemen. Het gaat hierbij dan om extra opvanguren, buiten de afgesproken contracturen.

 

27. Ruildag

Mits het de groepssamenstelling toelaat, is het mogelijk om een directe ruildag aan te vragen. Dat wil zeggen, als u een keer een andere dag nodig heeft in plaats van de vaste opvangdag. Met de melding van die afwezige dag wordt direct een andere datum aangevraagd. Voorwaarde is dat deze ruil valt binnen 1 maand voor of na de afwezige dag. Aan een ruildag zijn geen extra kosten verbonden en is eenmalig in te zetten. Als er geen plaats is op de aangevraagde dag, komt het kind op de reservelijst voor die dag.

Afwezigheid door ziek, vrij of vakantie kunnen niet worden ingehaald op een ander moment.

Feestdagen zijn bepaald en kunt u niet inzetten als ruil.

 

28. Wijzigen van opvangdagen

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, meerderen of minderen, dient u dat schriftelijk kenbaar te maken aan de leidinggevende. Wijzigen of uitbreiden van dagen is alleen mogelijk als de bezetting dat toelaat. Voor mindering van dagen dient u een opzegtermijn van 1 kalendermaand, per de 1e van de komende maand, in acht te nemen.

 

29. Uitschrijven

Een kind wordt automatisch uitgeschreven bij het bereiken van het 4e levensjaar.

Mocht u voortijdig Uw kind willen uitschrijven, dan moet u rekening houden met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, per de 1e van de komende maand.

 

30. Oudercommissie

Op het kinderdagverblijf is een oudercommissie actief, welke recht heeft op advies en inbreng omtrent verschillende zaken bij Nanoq. Deze zal ook de belangen behartigen van alle ouders waarvan hun kinderen opvang bij Nanoq afnemen. U kunt de oudercommissie ten alle tijden bereiken via email oc@kdv-nanoq.nl. Indien interesse voor de OC, kunt u dat kenbaar maken bij de leidinggevende of leden van de commissie.


31. Verzekering

Nanoq en diens medewerkers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid volgens AVP.                                                                                        

32. 112

Mocht er zich een noodgeval voordoen met uw kind, dan bellen wij direct alarmcentrale 112 of schakelen een huisarts in. Ouders van het betreffende kind lichten we uiteraard zo snel mogelijk in.  


33. Klachtenregeling

Bent u ontevreden over iets met betrekking tot de opvang van Uw kind of de dienstverlening van Nanoq, dan kunt u een klacht indienen. Mits mogelijk bespreek dan eerst uw ongenoegen met de verantwoordelijke persoon, of leg het voor bij de leidinggevende. De klachtenprocedure ligt ter inzage op het kinderdagverblijf en is tijdens de intake verstrekt.

Mocht u er samen niet uitkomen of direct melding willen maken, dan zoekt u contact met het klachtenloket of de landelijke geschillencommissie, waarbij Nanoq is aangesloten. Hier kunt u terecht als u een klacht wilt indienen. Dit kan via www.klachtenloket-kinderopvang.nl of www.degeschillencommissie.nl      

 

34. Privacy

Iedereen die te maken heeft met de kinderopvang bij Nanoq heeft het recht op privacybescherming.

Dit kan gaan om informatie uit de privésfeer, informatie op basis van observaties of externe raadgeving, administratieve informatie omtrent adres, en gevoelige gegevens.

Wij volgen hierin de AVG wet.

 

35. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden bij de plaatsingsbevestiging of op aanvraag verstrekt.

 

36. Dieren

Vanwege hygiëne en mogelijke allergieën zijn (huis)dieren niet toegestaan in het pand van Nanoq.

 

37. Roken

In het pand van Nanoq geldt een algeheel rookverbod.

 

38. Corona maatregelen

Wanneer van toepassing volgen wij richtlijnen, advies en protocol van het RIVM en GGD, en zorgen voor gepaste afstand.

 

39. Slotbepaling

Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de leidinggevende.